Skip to main content

Tjenester

Vi utfører komplette Regnskapstjenester for deg og din bedrift, som bokføring, avstemming, fakturering og lønn for å få riktig moms og riktig skatt.

Årsoppgjøret er den travleste tiden, da skal regnskapet for hele året syes sammen til riktige ligningsoppgaver og et komplett årsregnskap som sendes til Brønnøysundregistrene.

Hele tiden er vi opptatt av å kunne gi deg god og kyndig veiledning i det du driver med. Vi sier fra når vi synes du kanskje burde gjøre ting anderledes, eller det er ting du bør tenkte over i forhold til driften din.

Vi er flere som er erfarne rådgivere ved start av virksomhet og stiftelse av selskap. Les mer >>

Nyttige linker

Altinn
Lovdata
Brønnøysundregistrene
Skatteetaten
Skattebetalerforeningen
Bondelaget
Landkreditt Bank
Regnskapnorge
Askim og Spydeberg Sparebank
Ole Christen Hallesby
Duett AS

Skatteoppgjøret er kommet

Fint om dere sjekker skatteoppgjøret deres og gir beskjed om det er noen endringer i forhold til hva vi har sendt inn. Dere har fått kopi i årsoppgjørsboka deres.

Vi vet skattekontoret har gjort feil på de som har næringsinntekt fra skog men som enda ikke har begynt gjennomsnittslingning. Selv om skatteetaten har gjort feil her, må vi sende en klage.

"Viktig informasjon om merverdiavgift"

Dette er en melding som dere har fått på SMS eller e-post. Dette er et informasjonsskriv som ligger på altinn til dere om ny momsoppgave fra 01.01.2017. Det berører hovedsaklig dere som driver med import. Det skal ikke lenger betales moms på forskudd ved import eller ved hjelp av tollkreditt. Momsoppgjøret ved import skal skje på momsoppgaven. På denne måten slipper dere som importører å legge ut momsen.

Hvorfor trenger du en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er en fullmakt du gir noen nære du stoler på til å representere deg når du ikke lengre er i stand til å gjøre det selv.

Dyrt å levere oppgaver for sent

Skatteetaten har fått nå hjemmel til å ilegge tvangsmulkt. Det betyr at det blir dyrere å være for sent ute med levering av momsoppgaver (Mva-melding) og selvangivelsen.
Leverer du en dag for sent får du en mulkt på kr 524,50 pr dag frem til levering. Dette gjelder både momsoppgaver og selvangivelsen.
For at vi som din regnskapsfører skal hjelpe deg med å få levert i tide, er det viktig at du kommer med bilag/informasjon i tide. jf oppdragsavtale.

Nye regler for skog fra 2017

Fra 2017 er reglene for skattlegging av skog endret. Tideligere snakket vi om gjennomsnittsligning, så heter det tømmerkonto. Gjennomsnittsligning var en utgjevning av inntekter fordelt på 5 år og særregler ved oppstart og avslutning. Nå er det fortsatt utgjevning, men bare for direkte inntekter og kostnader knyttet til drift av skog.

Bondelagets Gruppeliv eller Nye Bondelagets livsforsikring?

Høsten 2017 gikk bondelaget inn på en ny kollektiv forsikringsavtale med Landbruksforsikring. De byttet ut Gjensidige og fikk et rimeligere og bedre tilbud til sine medlemmer.

Vi har flyttet til nye lokaler i Raveien 2!

Fredag 2.november flyttet vi til nye lokaler i Raveien 2 her i Ås sentrum. Dette er i det som mange husker som Åstorget, og der Ås dyreklinikk var før. Vi kommer inn i nyoppussede lokaler der vi får plass til alle sammen! Ha litt tålmodighet med oss om vi ikke finner alt med en gang.

Vi har byttet telefonløsning, så vi har fått nye mobilnummer! (Se under Om oss og Kontakt)

Parkering for dere kunder vil forhåpentligvis bli bedre. Det er mulig å parkere på kommunale plasser rundt Rådhusplassen gratis. Det vil muligens også komme 5-6 plasser som ligger litt nord for kontorene. De ansatte har parkering i parkeringshuset over Rema 1000.

Dere er velkomne innom for å besøke oss i de nye lokalene!