Skip to main content

Statusopplysninger 2022

Her kan du hente ned skjema for statusopplysninger for 2022:

Statusopplysninger 2022 i pdf.

Bondelagets Gruppeliv eller Nye Bondelagets livsforsikring?

Høsten 2017 gikk bondelaget inn på en ny kollektiv forsikringsavtale med Landbruksforsikring. De byttet ut Gjensidige og fikk et rimeligere og bedre tilbud til sine medlemmer.

Les mer …

Kapitalskog, næringsskog og tømmerkonto

Fra 2017 er reglene for skattlegging av skog endret. Tideligere snakket vi om gjennomsnittsligning, så heter det tømmerkonto. Gjennomsnittsligning var en utgjevning av inntekter fordelt på 5 år og særregler ved oppstart og avslutning. Nå er det fortsatt utgjevning, men bare for direkte inntekter og kostnader knyttet til drift av skog.

Les mer …

Hvorfor trenger du en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er en fullmakt du gir noen nære du stoler på til å representere deg når du ikke lengre er i stand til å gjøre det selv.

Les mer …

Dyrt å levere oppgaver for sent

Skatteetaten har fått nå hjemmel til å ilegge tvangsmulkt. Det betyr at det blir dyrere å være for sent ute med levering av momsoppgaver (Mva-melding) og selvangivelsen.

Leverer du en dag for sent får du en mulkt på kr 524,50 pr dag frem til levering. Dette gjelder både momsoppgaver og selvangivelsen.

For at vi som din regnskapsfører skal hjelpe deg med å få levert i tide, er det viktig at du kommer med bilag/informasjon i tide. jf oppdragsavtale.

"Viktig informasjon om merverdiavgift"

Dette er en melding som dere har fått på SMS eller e-post. Dette er et informasjonsskriv som ligger på altinn til dere om ny momsoppgave fra 01.01.2017. Det berører hovedsaklig dere som driver med import. Det skal ikke lenger betales moms på forskudd ved import eller ved hjelp av tollkreditt. Momsoppgjøret ved import skal skje på momsoppgaven. På denne måten slipper dere som importører å legge ut momsen.

Skatteoppgjøret er kommet

Fint om dere sjekker skatteoppgjøret deres og gir beskjed om det er noen endringer i forhold til hva vi har sendt inn. Dere har fått kopi i årsoppgjørsboka deres.

Vi vet skattekontoret har gjort feil på de som har næringsinntekt fra skog men som enda ikke har begynt gjennomsnittslingning. Selv om skatteetaten har gjort feil her, må vi sende en klage.

Eiendomsskatt på Landbruk?

Innbyggere i Ås kommune har nå i juli fått brev fra kommunen om taksering av bolighus på gårdsbruk. Ås kommune har ikke vedtatt å innføre eiendomsskatt, men de takserer nå boliger på gårdsbruk og fritidseiendommer for å tilrettelegge for det fra 2017.

Les mer …

Når skog ikke er næring mer

Fra 01.01.2016 kom det nye retnignslinjer for vurdering av når skog er næringsvirksomhet. Fra at 3-5 kubbik i tilvekst var næring er nå grensen på over 100 kubikk i tilvekst.

Denne endringer gjør at mange skogeier her i Follo ikke lenger er næringsdrivende i skog. Driver du jordbruket selv. Vil jordbruksdriften sammen med skog bli næring, men om du forpakter bort jorda og ikke har over 100 kubikk i tilvekst, ja da er du kanskje ikke næringsdrivende lenger.

Hva betyr dette i praksis?

Jo, du er ikke lenger pliktig til levere næringsoppgave m vedlegg til selvangivelsen og du kan levere forenklet selvangivelse fremover. Du skal fortsatt skatte av inntektene du har fra utleie og skog, og du får fradrag for kostandene du har knyttet til inntektene, men skatten din blir bare 25 %. Det betyr også at dersom du en gang i fremtiden selger tomter etc fra jord eller skog vil gevinstskatten bare bli 25 %. Hadde du vært næringsdrivende ville gevinstskatten vært nesten 50 % fra tomtesalget.

Næringsbil og privat bruk

Det er detaljerte regler for fradrag for bilkostnader i næring. Når det gjelder bil så kan velge å bruke privatbilen din i næring, da får du fradrag for inntil 6.000 km pr bil x 4,10. Du må sannsynliggjøre at du har brukt bilen din x antall kilometer i næring.

Kjører du over 6.000 km er det næringsbil. Hvis du ikke har elektronisk kjørebok som dokumenterer at du ikke bruker den privat vil du bli tilbakeført for privat bruk av næringsbil.

Mer detaljer finner du i linken nedenfor.

Nye regler for fordelsbeskatning av næringsbil fra 01.01.2016 mer informasjon finner du her: Bil i Regnskapet skatt og moms

Nyttige linker

Altinn
Lovdata
Brønnøysundregistrene
Skatteetaten
Skattebetalerforeningen
Bondelaget
Landkreditt Bank
Regnskapnorge
Askim og Spydeberg Sparebank
Ole Christen Hallesby
Duett AS

Skatteoppgjøret er kommet

Fint om dere sjekker skatteoppgjøret deres og gir beskjed om det er noen endringer i forhold til hva vi har sendt inn. Dere har fått kopi i årsoppgjørsboka deres.

Vi vet skattekontoret har gjort feil på de som har næringsinntekt fra skog men som enda ikke har begynt gjennomsnittslingning. Selv om skatteetaten har gjort feil her, må vi sende en klage.

"Viktig informasjon om merverdiavgift"

Dette er en melding som dere har fått på SMS eller e-post. Dette er et informasjonsskriv som ligger på altinn til dere om ny momsoppgave fra 01.01.2017. Det berører hovedsaklig dere som driver med import. Det skal ikke lenger betales moms på forskudd ved import eller ved hjelp av tollkreditt. Momsoppgjøret ved import skal skje på momsoppgaven. På denne måten slipper dere som importører å legge ut momsen.

Hvorfor trenger du en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er en fullmakt du gir noen nære du stoler på til å representere deg når du ikke lengre er i stand til å gjøre det selv.

Dyrt å levere oppgaver for sent

Skatteetaten har fått nå hjemmel til å ilegge tvangsmulkt. Det betyr at det blir dyrere å være for sent ute med levering av momsoppgaver (Mva-melding) og selvangivelsen.
Leverer du en dag for sent får du en mulkt på kr 524,50 pr dag frem til levering. Dette gjelder både momsoppgaver og selvangivelsen.
For at vi som din regnskapsfører skal hjelpe deg med å få levert i tide, er det viktig at du kommer med bilag/informasjon i tide. jf oppdragsavtale.

Nye regler for skog fra 2017

Fra 2017 er reglene for skattlegging av skog endret. Tideligere snakket vi om gjennomsnittsligning, så heter det tømmerkonto. Gjennomsnittsligning var en utgjevning av inntekter fordelt på 5 år og særregler ved oppstart og avslutning. Nå er det fortsatt utgjevning, men bare for direkte inntekter og kostnader knyttet til drift av skog.

Bondelagets Gruppeliv eller Nye Bondelagets livsforsikring?

Høsten 2017 gikk bondelaget inn på en ny kollektiv forsikringsavtale med Landbruksforsikring. De byttet ut Gjensidige og fikk et rimeligere og bedre tilbud til sine medlemmer.

Vi har flyttet til nye lokaler i Raveien 2!

Fredag 2.november flyttet vi til nye lokaler i Raveien 2 her i Ås sentrum. Dette er i det som mange husker som Åstorget, og der Ås dyreklinikk var før. Vi kommer inn i nyoppussede lokaler der vi får plass til alle sammen! Ha litt tålmodighet med oss om vi ikke finner alt med en gang.

Vi har byttet telefonløsning, så vi har fått nye mobilnummer! (Se under Om oss og Kontakt)

Parkering for dere kunder vil forhåpentligvis bli bedre. Det er mulig å parkere på kommunale plasser rundt Rådhusplassen gratis. Det vil muligens også komme 5-6 plasser som ligger litt nord for kontorene. De ansatte har parkering i parkeringshuset over Rema 1000.

Dere er velkomne innom for å besøke oss i de nye lokalene!